Vzdrževanje in servis

Zmanjšajte stroške poslovanja s preventivnim vzdrževanjem računalniške opreme

V današnjem času, ko so praktično vsi poslovni procesi odvisni od računalniške in programske opreme je nemoteno delovanje računalniškega sistema ključnega pomena. Zastoj ali izpad posameznega dela zaradi okvare računalniške opreme ima lahko zelo slabe posledice:

 • večji stroški in izpada proizvodnje, delovne stabilnosti in učinkovitosti in/ali
 • izguba pomembnih podatkov in dokumentov.

Kakšna bo odzivnost in stabilnost delovanja in računalniškega sistema v celosti je odvisnost predvsem od preventivnega vzdrževanja in optimizacije posameznih elementov le-tega. V našem podjetju se s vzdrževanjem sistemov ukvarjamo že dobri dve desetletji. Svoje bogate izkušnje dopolnjujemo s stalnim izobraževanjem n usposabljanjem. Za manjša podjetja imamo v ponudbi dva paketa storitev:

 • Paket MINI, za sisteme, ki imajo do 5 PC-jev in 1 strežnik                 96,00€ + DDV
 • Paket MIDI, za sisteme, ki imajo do 10PC-jev in do 2  strežnika    149,00€ + DDV

Preventivno vzdrževanje poteka na daljavo in seveda časovno tako, da naročnika ne moti pri njegovih vsakodnevnih aktivnostih. S tem bistveno zmanjšamo vzroke za večje izpade sistema, kakor tud nepotrebne in visoke stroške popravila med delovnim časom naročnika.

Storitve, ki se izvajajo v okviru vzdrževalne pogodbe:

 • Neomejena oddaljena pomoč pri vsakodnevnih težavah naročnika z uporabo računalniške opreme;
 • Arhiviranje podatkov: poskrbimo za avtomatizirano varno shranjevanje izbranih podatkov;
 • Namestitev in zavarovanje omrežja: računalnike in ostalo računalniško opremo povezano v omrežje zaščitimo pred neželenimi vdori in skrbimo za posodobljeno in delujočo antivirusno zaščito;
 • Zagotavljamo 4 urni odzivni čas od prijave napake, ki se je ne da odpraviti na daljavo, do začetka odpravljanja napake, za vse kritične elemente sistema. Za vse ostale elemente sistema je odzivni čas najkasneje naslednji delovni dan;
 • Strežniška administracija MS Windows, Linux in Novell;
 • Polletni preventivni pregled, s katerim se zagotovijo pogoji za boljše, hitrejše in zanesljivejše delovanje opreme in višji nivo servisnih storitev:
  • Pregled stanja sistemske opreme,
  • pregled stanja operacijskega sistema,
  • pregled manjkajočih popravkov,
  • pregled delujočih servisov,
  • pregled dogodkov: Application Log, Security Log, System Log,
  • pregled delovanja protivurusne zaščite.

Za vse ostale storitve, ki jih ne moremo odpraviti na daljavo, kot so servis na opremi zaradi strojeloma, izpad interneta ali omrežnih komunikacij ali nedelujoč sistem, niso zajete v pavšalnem mesečnem znesku pogodbe ampak se zaračunavajo posebej po opravljenem delu in podpisanem prevzemnem zapisniku.

Ob podpisu pogodbe opravimo pregled in analizo obstoječega računalniškega komunikacijskega sistema naročnika, ki je osnova za nadaljnje vzdrževalne aktivnosti. Cena tega pregleda je enaka mesečnem pavšalu vzdrževanja in ga zaračunamo posebej.

 

Pii d.o.o. Kočevje

01-895-01-10
mail@pii.si

 

Marjan Vlašič

041-626-450
marjan.vlasic@pii.si

 

Grega Vlašič

041-390-474
grega@pii.si

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Podjetje

Sporočilo