PROGRAMSKA OPREMA MODRI BARON™

Lastna programska oprema za spremljanje in vodenje poslovanja

Na področju poslovne programske opreme smo prisotni že 30 let. Naše programske rešitve imajo vgrajene bogate in dolgoletne izkušnje prek odziva naših strank. So enostavne in optimalno prilagojene posameznemu področje dela. So učinkovite in zanesljive, delujejo hitro in stabilno v vseh operacijskih sistemih in okoljih. Glede strežniških rešitev se lahko naročniku prilagodimo tako na Microsoftovo kot tudi Linux in FOCUS (Novell) platformo.

Programski moduli

Lastna programska oprema MODRI BARON® obsega različne module – aplikacije za posamezna področja poslovanja, ki s svojo modularno zgradbo omogočajo, da lahko na poljuben način in v skladu s potrebami naročnika zgradimo informacijski sistem podjetja. Moduli med seboj komunicirajo in izmenjujejo informacije za čim bolj učinkovite zajem in pretok vhodnih dogodkov. Tako na primer izdani računi avtomatično beležijo tudi obveznosti do kupcev, DDV, realizacijo po stroškovnih mestih pa tudi samo glavno knjigo tako, da jih v saldokontih, glavni knjigi ali Knjigi DDVja ni potrebno ponovno zajemati. Vsebino za izdani račun pa lahko avtomatično uvozimo iz skladiščnega dokumenta – dobavnice kupcu, itd… Moduli so pripravljeni za zahteve mrežnih operacijskih sistemov NOVELL NetWare, SUSE Linux, Microsoft WINDOWS Server. Dolgoletna preizkušenost programske opreme, ki jo razvijamo že od leta 1986 naprej in uporaba na različnih področjih poslovanja daje programski opremi še dodatno težo.

Delitev na pakete – module

 • Finančno poslovanje – glavna knjigam saldokonti kupcev in dobaviteljev, stroškovno poslovanje
 • Obračun DDV – avtomatično iz transakcij finančnega poslovanja
 • e-Banka – priprava plačil po zapadlosti, urejanje le-teh, uvoz v eBanko, in avtomatično knjiženje obdelanih plačil v finance
 • Devizno poslovanje
 • Blagajniško poslovanje
 • Fakturiranje
 • Obračun obresti – ročni in avtomatičen iz saldokontov
 • Amortizacijski načrt
 • Osnovna sredstva
 • Nabava, Prodaja
 • Skladiščno poslovanje
 • Materialno poslovanje
 • Osebni dohodki
 • Kadrovska evidenca
 • Menjalniško poslovanje (v času Slovenskega Tolarja razvito za samostojno dejavnost, sedaj pa še vedno aktualno za dodatno ponudbo tujim turistom (hoteli, mejni prehodi, obmejne restavracije in gostilne, bencinske črpalke,…)
 • Opravljanje plačilnega prometa (plačilo obeznosti fizičnih oseb preko UPN nalogov z OCR vrstico ali QR kodo, pa tudi iz računa.
 • Gostinsko poslovanje z ali brez skladiščnega poslovanja, izdajo dobavnic kupcem in fakturiranjem,
 • Trgovinsko poslovanje z ali brez skladiščnega poslovanja, izdajo dobavnic kupcem in fakturiranjem,
 • Potrjevanje gotovinskih računov  – Samostojni Modul ki omogoča potrjevanje na FURS strežniku preko opisne (tekst) datoteke.

Opremo odlikuje

 • zanesljivosti in stabilnosti delovanja,
 • enostavna, prijazna, hitra, učinkovita uporaba vsakodnevnih opravil,
 • zmernost glede zmogljivosti naročnikove računalniške strojne in programske opreme,
 • kontrolo dostopa do posameznih aktivnosti in podatkov na osnovi osebne izkaznice uporabnika. Tako lahko spremljamo in vodimo vse aktivnosti zaposlenih in preprečuje možnost spreminjanja in vpogled občutljivih podatkov nepooblaščenim in nepoklicanim osebam.

Programska oprema MODRI BARON je bila pisana za okolje DOS, vendar zaradi stalnega prilagajanja in nadgrajevanja zelo lepo deluje tudi v novejših operacijskih sistemih kot sta WINDOWS XP/7/8/10 tako na 32 kot tudi na 64bitni platformi. Pri razvoju smo uporabljali profesionalno programerska orodje od:

 • TURBO PASCAL in BTRIEVE
 • BORLAND PASCAL in PERVASIVE SQL (BTRIEVE),
 • DELPHI z različnimi podatkovnimo platformami,

ki zagotavljata veliko zanesljivost in zelo hitro delovanje. Programsko opremo MODRI BARON, smo prilagodili novim grafičnim okoljem, tako da izkorišča funkcionalnosti, ki jih le ta ponujajo:

 • delovanje programske opreme v oknu,
 • možnost zagona poljubno število oken istega ali različnih programskih modulov – aplikacij (npr. modul Finančno Poslovanje lahko zaženemo trikrat s tem, da imamo v enem oknu vpogled v finančne kartice, v drugem knjiženje temeljnice in tretjemu spreminjanje šifranta poslovnih partnerjev in poleg tega še modul Izdanih Računov – fakturiranje ne glede na verzijo op. sistema delovne postaje in preklapljanje med le temi in ostalimi aktivnimi programi (WORD, EXCEL, PROKLIK,…),
 • podpora vseh vrst tiskalniških naprav bodisi na LPT, LAN ali USB vratih,
 • možnost pregledovanja poročil v NOTEPADU kar bistveno olajša pregled daljših in zelo širokih poročil s tem lahko poljubno vsebino prenašamo v druge MS programe kot so WORD, EXCEL…,
 • kreimaromo zahtevane XML izvozne datoteke za potrebe Ajpes, eDavki, eBančništvo, FURS, …
 • priprava rekapitulacij z možnostjo izvoza v EXCEL. in PDF

Nadgradnja programske opreme z grafičnim uporabniškim je v teku. Razvojno orodje ki je DELPHI, podatkovno skladišče pa PERVASIVE SQL. Za podjetja brez zgodovine na BTRIEVE in PERVASIVE bazi se trudimo tudi na podpori freeware podatkovnih baz MySQL in POSTGRES SQL. Večina modulov je že v življenju pri naših strankah. Vsi moduli s tekstovnim i grafičnim vmesnikom delujejo hkrati nad istimi podatki, kar nam omogoča, da za posamezna manj zahtevna delovna mesta lahko obdržimo module z tekstualnim vmesnikom, ki so bistveno manj zahtevni in glede računalniške strojne podpore in s tem stroški na posameznih segmentih poslovanja tudi nižji.