RAČUNALNIŠKI SISTEMI in servis

Vse rešitve za vaš računalniški sistem

Servis in vzdrževanje

Servis računalnikov in opreme

Omogočamo vam hitro popravilo okvarjenih ali slabo delujočih računalnikov. Za servis se lahko naročite s klicem na telefon, po elektronski pošti ali opremo enostavno pripeljete v našo pisarno.

Za nujna popravila nudimo tudi servis in pomoč na terenu ali s pomočjo oddaljenega dostopa.

Vzdrževanje in servis sistemov

Zmanjšajte stroške poslovanja s preventivnim vzdrževanjem računalniške opreme!
V današnjem času, ko so praktično vsi poslovni procesi odvisni od računalniške in programske opreme je nemoteno delovanje računalniškega sistema ključnega pomena. Zastoj ali izpad posameznega dela zaradi okvare računalniške opreme ima lahko zelo slabe posledice!

Zaščita in varovanje računalniških sistemov

Varovanje računalniških sistemov in komunikacij

Na varnost v informacijskih sistemih okoljih 98 % strank ne poklanja dovolj pozornosti. Vdori in vlomi se ne dogajajo samo sosedom v stanovanja ali hiše ampak tudi v vaše informacijske sisteme. Najbolj žalostno je seveda to, da se tega sploh ne zavedate ali pa še niste zaznali.

Reševanje in arhiviranje podatkov

Čeprav poznamo za varovanje nastavitev, podatkov in informacij v vaših računalnikih dandanes veliko priročnih načinov in avtomatiziranih sistemov BACKUP, vas je le malo, ki jih tudi zares pravilno uporabljate! Naše rešitve so v primerjavi z vrednostjo vaših informacij zanemarljive.

Projektiranje računalniških sistemov in omrežji

Projektiranje računalniških sistemov

Celovita rešitev računalniškega sistema zahteva natančno analizo in načrtovanje za vsako podjetje ali projekt posebej.
Potreben je izbor ustrezne strojne in sistemske programske opreme za optimalno delovanje.

Strežniki in računalniška omrežja

Računalniška omrežja so dandanes v organizacijah ključnega pomena. Zanesljivost in zmogljivost računalniškega omrežja močno vpliva na storilnost in s tem tudi na donosnost organizacij.